Tegernsee - Bad Wiessee

Tegernsee - Bad Wiessee

Wednesday, 30 October 2013

Opklaringen later op de dag

Bij Michiel en Jan ging het naar wens in de vierde ronde, bij Olav minder. Zijn tegenstander hield alles keurig bij elkaar en toen Olav toch de stelling opende stond alles goed ... voor die tegenstander.

Bij Michiel volstaat een tweetal plaatjes. Eerst het onvermijdelijke taktische hobbeltje.

Klaus Ragsch - Michiel Harmsen
Bad Wiessee 2013, ronde 4

Stelling na 17.Df3?
Nietsvermoedend speelde Michiel 17. .. Df6. Een hardere zet zou 17. .. Pxh2 zijn geweest. Na 18.Kxh2 Dh4+ 19.Kg1 Lg4 moet wit met kunst- en vliegwerk zijn dame redden. Na 20.Pf5 gxf5 heeft zwart het stuk alweer terug, met mooie vooruitzichten op meer.

Stelling na 38.Kg2
Hoe nu verder? Het geplande 38. .. fxe4 betekent bij nader inzien helpmat met 39.fxe4. De oplossing lijkt op een 4x4 schuifspelletje: torens uit de weg en koning terug naar f6. En zo liep de winstvoering verder soepeltjes.

Bij Jan hebben we zelfs aan één plaatje genoeg.

Jan Krans - Reiner Gombert
Bad Wiessee 2013, ronde 4

In een middelspel won ik een pionnetje, dat uiteindelijk een mooi eindspel opleverde. Stelling na 43.Kh5
43. .. Tg8
Een beetje jammer. Ik had juist 43. .. Lf8 tot het mat uitgerekend: 44.e7! Txe7 45.Pg6 Tf7 46.Pxf8+ Txf8 47.Tg7+ Kh8 48.Tg6+ Kh7 49.Txh6+ Kg8 50.Kg6 en klaar.
44.Tg6?
Wint nog wel, maar harder was 44.Pg6! met de erg lastige dreiging 45.Tf1. Na iets als 44. .. Lxh4 kan behalve 45.Tf1 zelfs 45.Pf8+! en het loopt weer mat, nu dankzij het pionnetje op e6: 45. .. Txf8 46.Tg7+ Kh8 47.Tg6+ Kh7 48.Txh6+ Kg8 49.Th8 mat.
Zoals het ging won ik uiteindelijk op tempo eerst het pionneneindspel en toen het dameeindspel.

Tuesday, 29 October 2013

Op zeker spelen?

Andreas Schindele - Jan Krans
Bad Wiessee 2013, ronde 3

We komen er in na 20 zetten. Precies de heksenketel waarin Jan zich thuisvoelt. Waarom die damevleugel ontwikkelen als je nuttiger dingen te doen hebt?
21.Lf3 Ta7 22.The1 a4 23.bxa4 Pa6 24.Te3 b3 Er waren talloze mogelijkheden om het zwarte voordeel uit te bouwen, vooral met het consoliderende Lf6 op een willekeurig moment. Maar waarom consolideren als je lekker aan het aanvallen bent?
25.Dxb3 Dxg6 26.Db6 Pb4!
Inderdaad beter dan het nodeloos consoliderende 26.. .. Tc7.
27.Le4 Txe4
Nog wel goed, maar direct 27. .. Pxa2+ is beter.
28.Pxe4 Pxa2+ 29.Kd2 29. .. Lb7?
Jammer. In lichte tijdnood mist Jan het degelijke 29. .. Td7 (verhindert ook 30.Pxc5; zwart wint eenvoudig). De tekstzet geeft eindelijk het voordeel weg.
30.Dxa7 Lxe4 31.Dxe7 Lc2 32.Rde1 33.De8 Df6
Probeert nog wat, maar het is meer schijn dan wezen.
34.Kxc2 Db2+ 35.Kd1 Pb4 36.De4+ Kg8 37.De8+ Kh7 38.De4+ Kg8 39.De6+ Kh8 40.Dc8+ 1-0

Michiel Harmsen - Helmut Eckstein
Bad Wiessee 2013, ronde 3

Stelling na 18. .. Pd5
Woorden schieten tekort om de positionele ellende te beschrijven die zwart zich met een vroegtijdig en geheel misplaatst 9. .. b5?? op de hals heeft gehaald. De vraag was niet of Michiel zou winnen, maar hoe.
19.e4?!
Deze degelijke zet geeft het voordeel niet weg, maar onmiddelijk beslissend was hier bijvoorbeeld 19.Pxb7! Dxb7 20.Pxc6.
19. .. Pf6 20.Pf5 Pc4 21.Dc3 a5 22.e5?!
Geeft het voordeel niet weg, maar 22.Pd7 Dd8 28.Ph6+ gxh6 23.Pxf6+ Kf8 24.Pxe8 was wel zo makkelijk.
22. .. axb4 23.axb4 Txe5 24.Pd6 Ta3 25.Dd4?!
Ook nu blijft wit gewonnen staan, maar 25.Pxc4 dringt zich op.
25. .. Te7 26.Pxc4 bxc4 27.Txc4 Ta8 28.Pxb7 Hier dacht Michiel dat hij werkelijk een stuk ging winnen, maar dit keer blijkt het toevallig niet zo te zijn.
28. .. Txb7 29.Lxc6 Td8
Deze kan nog.
30.Dxb6?!
30.Dxd8+ Dxd8 31.Lxb7 wint twee torens voor de dame, en even later zal het paard ook wel vallen. Het gespeelde 30.Dxb6 geeft echter het voordeel niet weg.
30. .. Txb6 31.b5 g6 32.Te1 Kf8 33.Ta4 Td2 34.h3 g5 35.Ta7 Pd5 36.Td7!
Deze stukwinst werd door Michiel niet gemist. Zwart gaf ogenblikkelijk op.
1-0

De trieste moraal van deze dag is dat Michiel Jans stelling bij zet 20 moeiteloos zou hebben gewonnen met een dekzetje als Lf6!, terwijl Jan op zijn beurt Michiels tegenstander dat stuk vele keren eerder had afgepakt.

Olav, die het schaken met het golfen combineert (of omgekeerd), won naar eigen zeggen geruisloos.

Monday, 28 October 2013

Wisselvallig weer met enkele windstoten

Olavs partij liep uit op een oefening in beschaafd balen. Er had eerder misschien wel een fijne kindermoord ingezeten, maar het mocht niet zo zijn. Voor verdere details verwijzen we naar Olav zelf.

Bij Jan ging het eindelijk naar wens. Zou het zelfs k=1 zijn geweest (zie helemaal onderaan voor een korte uitleg van de k-factor)? In elk geval kwamen de witte stukken steeds beter te staan, totdat er zwart hout geoogst kon worden. En werd.

Het spektakel van de dag vond plaats bij Michiel.

Dieter Koch – Michiel Harmsen
Bad Wiessee 2013, ronde 2
Commentaar Michiel

1.d4 d5 2.Lg5 c6 3.e3 Db6 4.b3 Lf5 5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 e6 7.Pd2 c5 8.Pgf3 Pc6 9.0-0 h6 10.Lh4 g5 11.Lg3 Lg7 12.c3 g4 13.Ph4 Pge7 14.e4 cxd4 15.exd5
15. .. Pxd5?
Helaas, net nu ik een pionnetje heb gewonnen laat ik een wit paard binnenwandelen, wat na 15. .. exd5 niet was gebeurd.
16.Pc4 Da6 17.Pd6+ Kf8 18.c4 Pe5? 19.Lxe5 Lxe5
20.Pxf7!
Compleet gemist, volledig a la Harmsen. Na 20. .. Kxf7 komt natuurlijk 21.Dg6+ Ke7 en 22.cxd5.
20. .. Lf6??
Een grafdelver kon het niet beter doen. In de variant met 20. .. Kxf7 is het tenminste nog een (spartel)partij.
21.Pxh8 Lxh8 22.Pg6+?
Niet dat dit niet zou moeten winnen, maar na 22.Dh7 komt wit zelfs een volle toren voor.
21. .. Kg7 23.Pxh8 Txh8 24.Dxd4+ Pf6 De rook is opgetrokken: ik heb me weten te redden met slechts een kwaliteit, een pion en een slechte koningsstelling achter. Tijd om te gaan rommelen.
25.f4 Te8 26.De5 Db6+ 27.c5 Dc6 28.Tad1 b6 29.b4 bxc5 30.Td6 De4
Mijn tegenstander was een schaker op leeftijd. Hij wist nog dat hij beter stond, maar was de draad eigenlijk al kwijtgeraakt. Een plan had hij niet, alleen een boel onrust. Bovendien kwam mijn 30. .. De4 (gewoon de beste zet) als een totale verrassing.
31.Dxc5?!
Na 31.bxc5 is er niks aan de hand en kan wit eenvoudig het eindspel gaan winnen.
31. .. Te7 32.Tdd1 Pd5 33.Tfe1 Dxb4 34.Dd4+ Kg6 35.Dd3+ Kf6 36.f5 Pf4 37.Dd4+ Dxd4+ 38.Txd4 Kxf5 Wit heeft inmiddels twee pionnen verkwanseld, maar staat nog net gewonnen.
39.g3
Met remiseaanbod. Gezien de gemoedstoestand waarin mijn tegenstander verkeerde wel begrijpelijk. Hij was dan ook zichtbaar geïrriteerd toen ik het niet aannam.
Tussen haakjes: met het remiseaanbod gaat de k-factor met één omhoog, want wit gooit de winst weg, en met het weigeren ervan met weer één, want zwart gooit de remise weg!
39. .. Pg6 40.Tde4 e5 41.T4e2 e4 42.Tf2+ Kg5 43.Tfe2 Kf5 44.Tf1+ Ke5 45.Tfe1 Kd4 46.Td1+ Kc3 47.Te3+ Kc4 48.Tc1+ Kd4 49.Tce1 Re5 50.Kg2 a5 51.Ta3 e3 52.Td1+ Kc4 53.Tc1+ Kd4 54.Td1+ Kc4 55.Tc1+ Kd4 Objectief staat wit nog steeds gewonnen, maar het is zwart die berust in eeuwig schaak ...
½-½
Als ik goed gerekend heb is de k-factor van dit avontuur 10 geweest.

NB: de k-factor is een maat voor het chaotische gehalte van de partij. Elke keer als iemand “objectief” een half punt verspeelt, gaat de k-factor met één omhoog.

Sunday, 27 October 2013

Valse start

Anders gezegd: na zo'n miserabele openingsdag kan het alleen nog maar bergop. Bijvoorbeeld vanmorgen met een fijne alpenwandeling.

We speelden alledrie tegen lager ingeschaalde tegenstanders, en gezamenlijk behaalden we niet meer dan een half punt.

Jan overzag iets van een kwart ply diep en had ook nog de pech dat in het vervolg de goede zetten (voor de tegenstander) ook de gemakkelijkste waren. Om medelijden vraag ik niet. Even meewarig hoofdschudden is voldoende.

Doet u dat dan ook gelijk voor Michiel, die met een pion minder toch voor de winst ging (“ik stond nog goed genoeg”). Toen hij een kwaliteit en een paar pionnen achterstond stelde hij zijn oordeel bij.

Hieronder ziet u hem dan ook aan het hoognodige “troostijsje”.


“Objectief het beste” (zijn eigen woorden tijdens de pizza) bracht Olav het er van af, met remise. Laat ik daar dan maar een ander “objectief” gegeven naast zetten: hij bakte er niets van en stond in de slotstelling straal verloren. Maar ja, zijn tegenstander ging niet de enige voor de hand liggende doorbraak berekenen (of gewoon doen), maar bood remise aan. En Olav nam het aan! Zo kan ik het ook.

Saturday, 26 October 2013

Weerzien in Bad Wiessee

We zijn er weer! Dat wil zeggen: Olav, Michiel en ik. Harold is met belangrijker zaken bezig dit jaar (vrouw en huis), en wat Peter doet is mij op dit moment niet bekend.

Om er in te komen geven we hieronder de slotfase uit Olavs spektakelstuk uit de laatste ronde, vorig jaar (zie ook het verslag van toen).

Elmar Kaiser - Olav Lucas
Bas Wiessee 2012 (9)

Na 3½ uur spelen en 43 zetten stond het zo: Olav: “Met remise-aanbod. Ik wilde gaan en de rest was al bijna klaar. Het was bovendien nog 10 uur rijden naar Amsterdam. Het aanbod werd door mijn tegenstander resoluut afgewezen.”
En dus schuiven we verder. Een paar uur lang gebeurde er eigenlijk weinig. Na 94 zetten, een paar ruiltjes verder, had wit misschien wel iets bereikt, maar genoeg was het nog lang niet: 95.Pf5
De enige manier om verder te komen.
95. .. Lxf5?
Hiermee begint echter de pingpongfase: achttien zetten lang missen beide spelers mooie kansen. Olav had om te beginnen het paard gewoon moeten laten staan.
96.Txf5 De7 97.Df3?
97.g5! had na iets als 97. .. Tef8 98.Tf1 Te8 99. Df3 de f-pion gewonnen. Het was inderdaad een uitputtend toernooi en op het laatst alweer zo’n zware zit; dan is het extra moeilijk om de geest na bijna 100 zetten sluip- en wurgmodus in de juiste hakstand te zetten. Bovendien moesten beide spelers het vooral hebben van de slechts 30 seconden extra bedenktijd per zet.
97. .. Tg8?
Olav mist het thema ook. De andere toren had naar de g-lijn gekund (en gemoeten), om uit de penning te gaan en aan pion g4 te gaan hangen. Belangrijker nog: na 97. .. Tg7 98.Txf6 zou 98. .. De5 zeer vervelend zijn voor wit.
98.Th1?
Dankzij dezelfde penning kon nu de andere pion naar voren: 98.e5! Op 98. .. dxe5 komt 99.Texe5.
98. .. Tg6 99.Th4 Tfg7 100.Df4 Kb7 101.Ke3 Kc7 102.Kf3 Kd7 103.Dh2 Tg5 104.Txg5 fxg5 105.Th6 Tf7+ 106.Ke3 Een moeilijk moment, want zwart moet nu de enige remisezet vinden: 106. .. Tf4! Dit werkt, want na 107.Txh7 Txe4+ 108.Kd3 Te3+ 109.Kd2 kan hij 109. .. Te2+! doen met onmiddellijke remise.
106. .. Kc7?
Het was des te lastiger omdat je niet zomaar ziet dat deze niet goed is. Het probleem is 107.e5! met afwikkeling naar een gewonnen toreneindspel: 107. .. Dxe5 (liever niet 107. .. dxe5 108.d6+) 108.Dxe5 dxe5 109.Ke4 enzovoort. In plaats daarvan:
107.Te6?
Op het oog prima, maar het jaagt wel de zwarte dame naar een beter veld.
107. .. Df8 108.e5 Tf1 109.exd6+??
De laatste winstpoging, die had moeten verliezen. 109.Dxh7+ en 110.Tf6 maakt nog net remise. Nu komt na de toren ook de zwarte dame beslissend binnen.
109. .. Kd8 110.Dg3 Dg7 111.Ke2 Da1 112.Te8+
Het dramatisch hoogtepunt van de dag: wit geeft de toren met hoop op eeuwig schaak.
112. .. Kxe8 113.De3+ 113. .. Kf8?
Ach wat jammer nou. Na 113. .. Kf7 ontsnapt zwart wel aan het “Dauerschach”, bijvoorbeeld 114.De7+ Kg6 115.De8+ Kg7 (niet 115. .. Tf7, wat de computer ook mag zeggen, want na 116.d7 heb je met zwart niks aan die extra toren) 116.De7+ Kh6 117.De6 en nu komt eindelijk de toren tussenbeide: 117. .. Tf6.
114.De7+ Kg8 115.Dxg5+
Dat is het verschil: de g-pion gaat er af.
115. .. Kf7 116.Dh5+ Kf6 117.Dh6+ Kf7
Wel zo verstandig. De reis naar het zuiden met 117. .. Ke5 zou pijnlijk aflopen na 118.De6+ Kf4 (nog erger is 118. .. Kd4 119.De3+ Kxc4 120.Dd3 mat) 119.Df5+.
118.Dxh7+
Na nog vijf nutteloze schaakjes was het eindelijk remise, en konden Olav en Harold in de auto stappen.
Als u heeft meegeteld weet u dat de K-factor (zie “Drama in Bas Wiessee”) van deze zeeslang (tenminste) 8 was, allemaal verzameld na zet 94. ½-½