Tegernsee - Bad Wiessee

Tegernsee - Bad Wiessee

Monday, 31 October 2016

Michiels partijen uit ronde 1 en 2

De eerste ronde waren we allemaal naar beneden ingedeeld, dus tegen een zwakkere tegenstander. Omdat alle 480 deelnemers in een grote groep spelen is de eerste twee ronden het ratingverschil doorgaans erg groot. Wij moesten dus winnen. Gelukkig lukte mij dat.

Ewald Ruediger - Michiel Harmsen
Bad Wiessee 2016, ronde 1

Stelling na 24.Tae1.
Mijn tegenstander speelde afbraakschaak en was duidelijk tevreden met remise. Hij speelde de afruilvariant van het frans. Bah. Ik had echter een klein structureel voordeeltje verkregen: een zwakke pion op e3. Wit verzuimt nu actief tegenspel te zoeken op de damevleugel en begint afwachtende zetten te doen. Ik maakte daar gebruik van door langzaam mijn stelling te verbeteren.
24...Pc6 25.b4 Kg7 26.g3 Pe7 27.Kg2 Pg8 28.Db3 Pf6 29.Dd3 c6 30.a4 Te7 31.Kh2 Tae8 32.Kg2 g5 33.Kh2 h5 34.Lg2 Tf8 35.a5?
Met zijn laatste zet brengt wit het eigen tegenspel helemaal om zeep en overziet ook dat de dreigingen via de f-lijn hem fataal zullen worden. Ook typerend voor het witte spel is het heen-en-weer gaan van Dd3-b3-d3 en Kg2-h2-g2-h2. Nu is het tijd om te oogsten. Een eerder Pe4 was waarschijnlijk beter, om dan na Lxe4 terug te nemen met de toren. Daarna is het plan de dame ook op de e-lijn te zetten en vervolgens met de pionnen storm f4, eventueel ondersteund door g5, e3 te veroveren. Omdat de witte torens achter pion e3 staan is het dan niet mogelijk op f4 te slaan. Ik vond dat niet nodig omdat wit toch niets deed.
35...Pe4 36.Lxe4 fxe4 37.Dd2 Tef7 38.Tg1 Tf3
Lekker zo'n f-lijn! De zwakte van g3 breekt wit nu op.
39.Tgg2 Dc7 40.Tef2 h4 41.Kg1 hxg3
0–1


Mijn tegenstander in de tweede ronde was een 17 jaar jonge Indier met een rating van 2405. Zo iemand wordt ook wel duikboot genoemd. Ik had mij kort voorbereid op de hoofdvariant van het Grünfeld met Tb1, die inderdaad op het bord kwam. Ik had me ook voorgenomen actief te spelen. Na een bekend pionoffer lukte dat aardig. Na verloop van tijd werd het echter spartelen tegen een pion achter, maar wel met een klein gaatje in de zwarte koningsstelling. Na een aanvankelijk best goed gespeelde partij liet ik in de tijdnoodfase drie kansen op remise liggen. Het is vermakelijk. Kijken jullie mee?

Michiel Harmsen - Ojas Kulkarni
Bad Wiessee 2016, ronde 2

We komen erin na de 32e zet van zwart. Stelling na 32. ... Pf8?

Hier miste ik 33.Pg5! Als de dame de diagonaal met toren en koning verlaat gaat de toren verloren vanwege een schaakje. En als het paard geslagen wordt volgt Tf1 en moet de dame alsnog weg van de diagonaal. Het beste is daarom 33... fxg5 34.Tf1 Txe3 35.Txf7 Kxf7 36.Dxb6 en wit staat iets beter, maar vast niet genoeg om te winnen.
33.Td6? Kg7 34.e4 Da7 35.h3 Tb2 36.e5 b5+
37.Kh1?
Helaas, tijdnood. Zwart dreigt Df2, waarna het paard weg moet om g2 door de dame te laten dekken. Ik zat wel te kijken naar een opstelling met Pg1 maar dacht dat het paard hier verloren zou gaan na Tb1 en dat Db6 niet zou werken omdat zwart dan Txg1 speelt. Spoken natuurlijk want de dame op f2 hangt. De goede verdediging was daarom 37.Kh2 Df2 38.exf6+ Kh8 39.Pg1 Tb1 40.Db6 met gelijk spel. Met de koning op h1 werkt dit niet, dan volgt Txg1 met schaak.
37... Df2 38.exf6+ Kh8
En hier tikten de laatste seconden weg. Ik zat wel te kijken naar een interventie met Td2 maar durfde het niet aan en kon het niet meer uitrekenen. Goed was echter 39.Pd2! Txd2 40.Db7 en vanwege de matdreiging op g7 moet zwart genoegen nemen met remise door eeuwig schaak. Potverpielekens, wat had dat leuk kunnen zijn! Maar nee, ik liet me mat zetten.
39.Pg5? Df1+ 40.Kh2 Df4+
en spoedig mat
0–1

No comments:

Post a Comment