Tegernsee - Bad Wiessee

Tegernsee - Bad Wiessee

Monday, 9 November 2015

Chaos zonder theorie

Laat ik mijn zevende ronde maar overslaan (een vervelende nul) en ook de achtste maar (een vervelend halfje), en gelijk de laatste ronde, zondagmorgen vroeg, aanvatten. Normale mensen slapen dan uit, of wandelen, gaan ter kerke, luisteren naar vroege vogels, maar wij moesten al aan de bak. In mijn geval was het nog erger: er zat een jongen van veertien met een stevige rating en een boel talent tegenover me. Zou ik dit jaar dan toch voor het eerst van een schakertje van deze eeuw verliezen?

Jan Krans – Josef Sebastian Ott
Bad Wiessee 2015, ronde 9
stelling na 17.c3
Het gaat goed met wit (met mij dus). De computer valt het niet zo op, maar wit heeft geen zwaktes, alle ruimte, een mooie pionnenketen, en uitzichten op een krachtige koningsaanval. Maar dan moet je die laatste wel gaan uitvoeren, met f5 en h5 en allerlei lekkers. Ik speelde het vervolg veel te halfslachtig, en pas toen ik er voor moest offeren ging ik echt op de zwarte koning af. Dat gebeurde 16 zetten later: stelling na 33. .. Pa5
33.f5!?
Zo dus. Achteraf dacht ik dat ik f5 had moeten voorbereiden met Kg1, om van de diagonaal van de zwarte dame af te gaan, maar de genadeloze computer geeft me ongelijk. Maar ja: alles wat er vanaf nu op het bord komt is voor rekenaars van vlees en bloed toch veel te ingewikkeld. Het gaat allemaal om inventiviteit, energie, en een beetje geluk. Anders gezegd: wie voelt zich in de chaos het beste thuis?
33. .. exf5 34.Pxf5 gxf5 35.Lxf5 Het zal duidelijk zijn wat wit wil: Dh5.
35. .. Pxe5
Maar zwart offert gelijk tegen, zonder zelfs meer dan een minuutje na te denken, en het is ook het beste. 35. .. Lxe5 kon ook.
36.dxe5 Dxe5+
Waar moet de koning nu heen?
37.Kg1
Beter was 37.Kh3, om gewoon 38.Dh5 te dreigen, en op 38. .. Dxe3+ ligt dan 38. .. Tf3 klaar. De computervariant is 37.Kh3 Dxc3 38.Dh5 h6 39.Tf3 d4 40.Tg3 met voordeel voor wit. Ik geloof het graag.
37. .. Dxc3
Na 5 minuten nadenken. Zwart begon in te zien dat hij in een moeilijk parket zat.
38.Tf2
Om 39.Dh5 te kunnen spelen zonder dat 39. .. Dxe3 schaak is.
38. .. d4
Na 17 minuten nadenken, zodat er nog maar één minuutje over was voor de volgende twee zetten.
39.Dh5 h6 40.Lf4
40. .. Te8
Fout, maar hoe moeilijk was dat te zien, en zeker met nog maar een minuutje tijd. Na 40. .. d3 41.gxh6 kan 41. .. Ld4 en om een of andere reden loopt zwart niet mat.
41.gxh6 d3
Te laat …
42.Lh7+
… maar niet zo! Ik wilde heel slim 42.hxg7 Dxg7+ voorkomen, maar die directe stukwinst is gewoon voldoende, als ik de computer volg.
42. .. Kxh7
Zwarts talent blijkt uit het feit dat hij het loperoffer op zet 38 al had zien aankomen. Dat er nog ruimte voor verdere ontplooiing is laat 42. .. Kh8! zien, wat toch weer tot 43.hxg7 Dxg7+ leidt. We waren beiden verblind door het aftrekschaak 44.Lg6 en hadden kennelijk de loper op f4 even weggedacht, zodat 45.Txf7 zou beslissen.
43.hxg7+
Nu heeft wit zijn zin, en is het eigenlijk uit. Zoals zal blijken zie ik toch nog kans de ene helft van de toegestroomde toeschouwers nieuwe hoop te geven, en de andere helft in vertwijfeling te brengen.
43. .. Kxg7 44.Lh6+
Goed genoeg, maar 44.Le5+ was nog harder.
44. .. Kg8 45.Dxf7+ Kh8 46.Dxe8+ Kh7 47.Lg5
Ik zag na alle spanning het mat niet, en deed de voor mijn gevoel veiligste zet.
47. .. Da1+
48.Tf1
Van alle goden tijdelijk verlaten: waarom niet gewoon 48.Pf1?
48. .. Dd4+ 49.Kh2
Wel goed gerekend, maar 49.Tf2 en op 49. .. Da1+ alsnog 50.Pf1 had mijn hartslag wat lager gehouden. Die was flink omhooggegaan toen ik 49.Le3?? Dg4+ 50.Kf2 Dxh4+ 51.Kg1 Dg3 mat had gespot.
49. .. Dd6+ 50.Kh3
De veilige haven: zwart heeft geen nuttige schaakjes meer.
50. .. Dd5
Achteraf vertelde Michiel dat hij als toeschouwer hier even een blik wisselde met de jonge zwartspeler. Hij zag zelfs een glimlach verschijnen, die zoveel zeggen wilde als: heeft het publiek niet genoten? Was het geen spannend gevecht? En ook wel: de volgende keer win ik.
51.Tf7+
Misschien, maar nu nog niet. Het is spoedig mat.
51. .. Kg6 52.Dg8+ 1-0

No comments:

Post a Comment