Tegernsee - Bad Wiessee

Tegernsee - Bad Wiessee

Tuesday, 1 November 2016

Een beetje stroef

Ja, ik ben er ook, hier in Bad Wiessee. Het gaat nog niet zo soepel tot nu toe, maar ik ben er wel.

In de eerste ronde had ik moeten verliezen tegen een op papier zwakkere speler, toen ik hardnekkig op winst bleef spelen.

Gerhard Pichler – Jan Krans
Bad Wiessee 2016, ronde 1
stelling na 29.Lf2
Ik heb het al te ver laten komen eigenlijk, met zo’n pion op e6, maar het valt nog wel mee als je hier 29. .. g5 doet. Die zet heb ik wel vijf keer ‘vergeten’ te doen in deze partij …
29. .. d5??
Veel te optimistisch, zoals al snel blijkt.
30.b4
Natuurlijk.
30. .. axb4 31.axb4 d4
Verder volgens plan, hoe slecht ook.
32.bxc5 bxc5 33.Da5
Dat is het probleem.
Nu hangt het paard, en ook c5, terwijl die pion op e6 ook nog niet weg is.
33. .. Txd7
Een wanhoopsactie dus maar.
34.exd7 Dxd7 35.Dxc5 Pb5
36.Dc6?
Wit wil eenvoudig dameruil, maar er waren veel sterkere dingen, zoals 36.Te7. Je ziet hier al een onterechte vrees voor mijn enige troef, die pion op d4.
36. .. Dxc6 37.Rxc6 Td8 38.Td1 Kg8 39.Td3
Natuurlijk, consolideren in lichte tijdnood, maar om te winnen moet wit echt iets anders gaan doen dan zich zorgen maken om mijn vrijpion. Een kleine verwijzing naar Luther is dezer dagen wel op zijn plaats. Welnu: die toren op d3 staart naar de zwarte pion voor hem ‘zoals koeien naar een nieuwe deur’.
39. .. Td5 40.Kg2 Kf7 41.Kf3 Td7 42.Tc5 Pc7 43.Tc4 h5
Je moet de tegenstander altijd de mogelijkheid geven foute zetten te doen. Hier dus 44.Lxd4? Pe6.
44.h3
Met eindelijk iets van het goede plan, dacht ik nog.
44. .. Lf6 45.h4
Toch niet …
45. .. Pe6 46.Ld1 Ta7 47.Lf2 Td7 48.Le1
Met een remiseaanbod dat ik helaas niet kon weigeren. Wit kan nog steeds straffeloos op winst spelen, als hij maar iets leuks met die toren op d3 gaat doen. ½-½

In de tweede ronde had ik een vrij correcte remise tegen een aanstormend talent van 14 jaar. Daar zijn er veel van in Duitsland, te veel naar mijn smaak. Allemaal vol energie, met een te lage rating, en soms een beetje wisselvallig. Deze incarnatie, Christoph Pölt, stelde zich vooral oerdegelijk op, en zo viel er weinig te beleven. De analyse achteraf was onderhoudender dan de partij zelf.

Pas in de derde ronde kwam ik eindelijk ‘los’, in een nogal zwaar positioneel gevecht. Het interessantste moment – voor de liefhebbers van dit soort spul, zoals Michiel – deed zich voor in de strijd om de a-lijn, die hier in volle gang is:

Thomas Wendehals – Jan Krans
Bad Wiessee 2016, ronde 3
stelling na 21.Da1
Wit hoopt op 21. .. Txa3 22.Dxa3 gevolgd door 23.Ta1.
21. .. Db7!
Dit verovert de a-lijn. Het laat wel 22.Lxc5 dxc5 toe, maar wit vond terecht dat alleen zwart beter kan staan als er eenmaal een paard op d6 verschijnt.
22.Txa8 Txa8 23.Dc1
Zwart heeft nu een duurzaam voordeeltje, maar het is nog wel hard werken. Net na de tijdcontrole stond het zo:
stelling na 41.Pc1
41. .. Da3 42.Db3 Da4!
Als ik zulke zetten blijf vinden kan het nog leuk worden de rest van de week. Wit brengt zichzelf zo ongeveer in zetdwang, en daar help ik graag een handje bij.
43.Kh2 La5
43. .. fxe4 kon ook al.
44. Ld2 Kf7 45.Db1? Dd1 46.Dd3 Lb6 47.Le3
Vraagteken overbodig.
47. .. Dxd3 0-1

No comments:

Post a Comment